Ubezpieczenia Turystyczne

plecakUbezpieczenia, które chronią osoby wyjeżdżające w podróż turystyczną czy też służbową przed koniecznością ponoszenia wydatków związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.
W skład ubezpieczeń turystycznych wchodzą:
* ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance,
* ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
* ubezpieczenie bagażu,
* ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Napisz do nas lub przyjdź do punktu a my przedstawimy Ci najlepszą ofertę

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email

Temat

Treść wiadomości