Ubezpieczenia Komunikacyjne

Ubezpieczenia Pojazdów

Ubezpieczenie OC chroni każdą osobę kierującą pojazdem mechanicznym przed finansowymi skutkami wyrządzonej w związku z ruchem tego pojazdu szkody na mieniu innych lub/i osobie trzeciej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które musi wykupić każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Nie ma tutaj znaczenia fakt czy pojazd jest użytkowany, czy też stoi przez dłuższy czas np. w garażu. Liczy się bowiem sama okoliczność zarejestrowania samochodu, motocykla, przyczepy …
Dobrowolne ubezpieczenie pojazdu gwarantujące jego właścicielowi wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży auta lub jego części, a także w sytuacji jego zniszczenia lub uszkodzenia. Ubezpieczenie AC obejmuje szkody powstałe m.in. w wyniku: zderzenia pojazdu z innym pojazdem, zderzenia pojazdu z osobami lub zwierzętami, gradu, powodzi, pożaru i innych żywiołów, kradzieży, włamania.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje odpowiedzialnością zarówno kierowcę jak i pasażerów ubezpieczonego pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje nie tylko zdarzenia powstałe w związku z ruchem pojazdu, ale także podczas tankowania, wsiadania i wysiadania oraz wyładunku i załadunku ubezpieczonego pojazdu.
Pomoc techniczna i medyczna udzielana kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z awarią, kolizją drogową lub utratą pojazdu. Decydując się na ubezpieczenie assistance w zależności od wybranego wariantu kierujący pojazdem może liczyć na pomoc np. przy wymianie spalonej żarówki, przy wymianie przebitej opony, w przypadku awarii akumulatora …
Idealna propozycja dla właścicieli pojazdów, którzy nie obawiają się drobnych szkód, ale zależy im na ochronie samochodu przed zdarzeniami, na które nie mają wpływu, np. kradzież pojazdu, działanie żywiołów, zderzenie ze zwierzętami.

Napisz do nas lub przyjdź do punktu a my przedstawimy Ci najlepszą ofertę

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email

Temat

Treść wiadomości